View search
Menu 0
Close
 • Brannvaktårnet ved Lundbergseteter fotografert i 1936. Fotografiet viser et stolpetårn av vanlig type. Tårnet har noenlunde kvadratisk grunnplan. Det er bygd av stolper som er reist i en bratt, pyramidal form med stolpekryss i tre nivåer på alle fire sider som avstiving. Adkomsten til utkikkshytta på toppen skjedde via to horisontale plattformer og stiger opp til ei luke i hyttegolvet. Da fotografiet ble tatt var tårnet under oppføring. Bindingsverkshytta hadde ennå ikke fått bordkledning og vinduer. En mann arbeidet på pyramidetaket, der det ble montert lynavleder. Tårnet ble bygd på et høgdedrag med litt glissen barskog.
  Photo: Julius Nygaard / Norsk Skogmuseum
 • Brannvaktårnet ved Lundbergseteter fotografert i 1936. Fotografiet viser et stolpetårn av vanlig type. Tårnet har noenlunde kvadratisk grunnplan. Det er bygd av stolper som er reist i en bratt, pyramidal form med stolpekryss i tre nivåer på alle fire sider som avstiving. Adkomsten til utkikkshytta på toppen skjedde via to horisontale plattformer og stiger opp til ei luke i hyttegolvet. Da fotografiet ble tatt var tårnet under oppføring. Bindingsverkshytta hadde ennå ikke fått bordkledning og vinduer. En mann arbeidet på pyramidetaket, der det ble montert lynavleder. Tårnet ble bygd på et høgdedrag med litt glissen barskog.
  Photo: Julius Nygaard / Norsk Skogmuseum

"Lundbergseter"

Emneord: Skogbruk, skogbrann, vaktstasjoner

 • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images