• Tårnet på Mistberget skogbrannvaktstasjon 665 meter over havet i Eidsvoll kommune.  Dette tårnet ble reist i 1925 og erstattet av en ny konstruksjon i armert betong i 1938.  Fotografiet skal være tatt 16. mars 1936, altså mens det første tårnet ennå sto. 

Fotografiet er tatt fra bakken, et steinkast fra tårnet.  Konstruksjonen har et noenlunde kvadratisk grunnplan, der fire par hjørnestolper som skråner inn mot tårnets midtakse er bærende elementer.  Fra omkring midten av tårnet er det bare en stolpe i hvert hjørne.  Konstruksjonen er avstivet med tømmerkryss i tre plan på alle fire sider.  På toppen av den åpne konstruksjonen er det bygd ei brannvakthytte i bordkledd bindingsverk, og med lynavleder på taket.  Adkomst til hytta skjedde ved hjelp av stiger som føres gjennom to plattformer og til slutt gjennom en lem i golvet på hytta.  Omkring tårnet vokste det spredte furutrær, men tårnet var såpass høyt at disse ikke hindret sikten. 

De skogbrannforebyggende forskriftene for Eidsvoll kommune er gjengitt under fanen «Opplysninger», se spesielt § 9.
    Photo: Julius Nygaard / Norsk skogmuseum

"Mistberget 16-3-36 J.N."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to