• Tårnet på Svartåsen skogbrannvaktstasjon i Lørenskog i Akershus. Fotografiet viser den øvre delen av et brannvakttårn med stolper som bærekonstruksjon. Stolpene er reist i en bratt, pyramidal form med ei noenlundkvadratisk utkikkshytte i bordkledd bindingsverk på toppen. På bildet er en mann på veg opp stigen mot luka i golvet på utkikkshytta. 

Svartåsen, hvor høyeste punkt er 361 meter over havet, er Lørenskogs høyeste punkt, og dermed også et bra utsiktspunkt. Det første brannvakttårnet på dette høydedraget ble reist for godseier Lorentz Meyer Boeck på Losby i 1901. Dette tårnet skal ha vært 12 meter høyt. Boeck var også viseformann i Akershus Amts Skogselskab, noe som naturligvis kan ha inspirert ham til å reise et brannvakttårn. Skogbrannvern var nemlig en sentral sak for fylkesskogselskapene tidlig på 1900-tallet. I 1932 ble det reist et nytt tårn på Svartåsen. Dette tårnet var åtte meter høyt og hadde ei lita hytte på toppen. Det godseier Boeck som tok initiativet til å få reist det andre tårnet også, men i dette tilfellet fikk han refundert en vesentlig del av kostnadene fra Det norske gjensidige Skogbrand-forsikringsselskap, vanligvis kalt bare "Skogbrand", som naturlig nok var meget opptatt av å stimulere brannforebyggende tiltak. Det er sannsynligvis dette andre tårnet som er avbildet på dette fotografiet. Vi vet foreløpig ikke hvor lenge dette tårnet var i drift, men da Skogbrand i 1960 henvendte seg til skogsjefen på Losby Bruk for å spørre om tårnet var tilfredsstillende utstyrt med peileappart for lokalisering av branntilløp, svarte forstmannen Nils Vøien at tårnet ikke eksisterte lenger. "Det hadde en såvidt ugunstig beliggenhet i forhold til det området det var ment å skulle dekke, at det ikke ble holdt vedlige og er nå revet", skrev skogsjefen. Brevet fra Vøien forteller ikke eksakt når tårnet ble revet. Han hadde vært skogsjef hos Katrine Boeck i 11 år da det nevnte brevet ble sendt. 

Even Saugstadskriver følgende om brannvakttårnet på Svartåsen i sin bok "Østmarka fra A til Å" (2000):

"Svartåsen. C3 Lørenskog. 361 moh., Lørenskogs høyeste punkt. Ås mellom Halsjøen og Losby. Her sto det et viktig brannvakttårn for Losbyu bruk. Det var Losby-eieren Lorentz Meyer Boeck som fikk bygd det 12 meter høye tårnet i 1901. I 1932 ble tårnet byttet ut med et nytt som var åtte meter høyt og hadde en liten hytte på toppen. Det ble utstyrt med telefon ned til bruket, noe som var litt av en sensasjon den gangen. Tårnet var døgnbemannet i den tørreste perioden om sommeren. Det blir fortalt at det ikke lernger var i bruk, og ble revet på 1960-tallet. "
  Photo: Julius Nygaard / Norsk skogmuseum

"Svartåsen, Lørenskog, Akershus"

Emneord: Skogbruk, skogbranner, vaktstasjoner

1 comment

 • Skal være Svartåsen. Se forøvrig bilde av det første tårnet i Akershusbasen 0230-009:0008.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to