• Tårnet på Rafjell skogbrannvakstasjon øst for innsjøen Nuguren i Brandval, Hedmark.  Tårnet ligger 585 meter over havet.  Det ble bygd 1934 med tilskudd fra forsikringsselskapet Skogbrand.  Eier var Brandval kommune, som seinere er sammenlått med Kongsvinger. 

Tårnet er utført i armert betong og står på ei bergflate. Det har fire loddrette bein eller pillarer som gir tårnet et rektangulært grunnplan, der det etter fotografiet å dømme inngår et rektangulært rom med inngang i den ene kortenden.  Adkomsten til utkikksstedet på toppen skjer via jernstiger og to plattformer med jernrekkverk, den nedre er støpt rundt to av pillarene, den øvre rundt alle fire.  På toppen står ei rektangulær utkikkshytte på en noe utkraget plattform med jernrekkverk.  Fotografiet er tatt fra en posisjon tett inntil tårnfoten oppover mot utkikkshytta.  Der står en mann ved rekkverket foran hytta.
    Photo: Julius Nygaard / Norsk Skogmuseum

"Rafjell"

Emneord: Skogbruk, skogbranner, vaktstasjoner

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to