• Blåenga skogbrannvakstasjon i Våler i Hedmark.  Stasjonen ligger 626 meter over havet.  Det første anlegget her ble reist av lokale skogeiere i 1907, men det tårnet som vises på fotografiet er antakelig det andre, som ble reist med støtte fra forsikringsselskapet Skogbrand i 1933.  Dette ble seinere (1951) erstattet av et ståltårn. 

Tårnet på fotografiet er en bratt pyramidal stolpekonstruksjon med kryssavstivinger i tre nivåer.  Mellom hvert nivå er den en plattform med stige som fører videre oppover mot utkikkshytta på toppen.  Dette er en bordkledd bindingsverkskonstruksjon med tettstilte vinduer i alle himmelretninger og saltak. Til høyre for tårnet ses den bakre gavlveggen på ei enetasjes laftehytte.  Hytta tjente antakelig som oppholdssted for brannvakten.
    Photo: Julius Nygaard / Norsk skogmuseum

"Blåenga"

Emneord: Skogbruk, skogbranner, vaktstasjoner

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to