• Hytta på Byringen skogbrannvaktstasjon i Ytre Rendalen.  Dette fotografiet viser (i motsetning til SJF. 1996-00639 og SJF. 1996-00641) en murt steinbygning med saltak.  Hytta ligger på berggrunn i et vegetasjonsfattig landskap. 

Byringen ligger øst for Storsjøen, 1 031 meter over havet.  Brannvaktstasjonen her ble bygd av skogeier Simon Sjølie (f . 1865) på Nedre Sjøli i 1904, men seinere overtatt av Ytre Rendal Skogbrannkasse. 

Opptaket er dessverre noe uskarpt.
    Photo: Julius Nygaard / Norsk Skogmuseum

"Byringen, Rendalen, Hedmark"

Emneord: Skogbruk, skogbranner, vaktstasjoner

  • Tags

+ Add


1 comment

Dette er nok ikke Byringen i Rendalen !

Add to a folder

Order this image

Share to