• Knukberget skogbrannvaktstasjon i Stange allmenning i Hedmark. Stasjonen ligger cirka fem og en halv kilometer sørøst for Espa jernbanestasjon og har utsikt over vide strekninger i Stange, Romedal og deler av Løten allmenniger. Stange allmenning bygde anlegget. Fotografiet viser hytta brannvakten bodde i og utsiktstårnet. Hytta er laftet, har tilsynelatende ett rom og en etasje og saltak med bølgeblikktekke. Bakenfor gavlen på hytta står et bordkledd, høyt tårn med kvadratisk grunnplan og saltak. I den øvre enden av tårnet er det vinduer i alle himmelretninger. Konstruksjonen er bardunert med sikte på å forebygge vindskader. En mann, antakelig brannvakten, står ved hjørnet av vaktstua. 

Brannvaktstasjonen på Knukberget ble ødelagt av brann i 1930, men seinere gjenoppbygd. Fotografiet viser det opprinnelige anlegget, og er antakelig tatt i 1920-åra.
  Photo: Julius Nygaard / Anno Norsk skogmuseum

"Knukberget, Stange, Hedmark"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to