• Knukberget skogbrannvaktstasjon i Stange allmenning i Hedmark. Stasjonen ligger cirka fem og en halv kilometer sørøst for Espa jernbanestasjon i en høyde av 613 meter over havet . Fra dette høydedraget har en overblikk over vide strekninger i Stange, Romedal og deler av Løten allmenniger. Stange allmenning bygde den første brannvaktstasjonen på Knukberget i 1903. Fotografiet viser hytta brannvakten bodde i og utsiktstårnet. Hytta er laftet, har tilsynelatende ett rom og en etasje. Den hadde saltak med bølgeblikktekke. Bakenfor, men inntil gavlen på hytta sto et bordkledd, cirka 12 meter høyt tårn med kvadratisk grunnplan og saltak. Dette inneholdt et trapperom med utkikksrom øverst.  I sistnevnte rom var det vinduer i alle himmelretninger. Vinduene var for øvrig påfallende små med tanke på at de fleste slike anlegg hadde kartbord med sikteapparater, som skulle gjøre det mulig å posisjonsbestemme branntilløp. Tårnkonstruksjonen var bardunert med sikte på å forebygge vindskader.  Ikke destomindre så skal tårnet ha blåst over ende under en storm. Det ble etter den tid erstattet av en frittstående konstruksjon som var uten bordkledning, og dermed mindre vindeksponert. I 1952 ble hytta påbygd i lengden og fikk et forholdsvis lavt tårnoppbygg på midten, der kartbord og siktreapparat ble plassert. Da dette fotografiet ble tatt satt en mann på en stein foran hytta, antakelig brannvakten. Den første brannvakten på Knukberget skal ha vært Martinus Rundtom, som oppholdt seg i og ved Knuktårnet i månedene juni, juli og august hvert år. I 1925 ble han etterfulgt av Fredrik A. Kjendli, som var skogbrannvakt sommerstid og hadde arbeid på Bergshaugsaga om vinteren. Mannen på fotografiet er sannsynligvis en av disse. Brannvaktstasjonen på Knukberget var bemannet fram til 1970, da skogbrannovervåkinga i denne regionen ble overtatt av småflyentusiaster. I tillegg til den skogbrannforebyggende funksjonen ble Knuktårnet i 1950- og 60-åra også brukt av Heimevernet, som posterte mannskaper som drev flyovervåking fra dette utsiktspunktet. Tidlig på 2000-tallet overtok Anne og Vidar Messenlien skogbrannvakthytta, som de har kledd med såkalt «villmarkspanel». Både mens Knukberget var brannvaktstasjon og seinere har stedet vært ut yndet mål for lokalbefolkningens fotturer.
  Photo: Julius Nygaard / Anno Norsk skogmuseum

"Knukberget, Stange, Hedmark 9740-3"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to