• Golvinga i det bratte Mælfallet i Julussa, like før vassdraget renner over i Rena i Åmot.  Store vannmasser strømmer raskt over et tømmergolv der stokkene ligger parallelt med strømretningen.  Denne konstruksjonen skulle forebygge erosjon og hindre at fløtingstømmeret satte seg fast.  Da dette fotografiet ble tatt hadde en av golvstokkene løsnet, noe som antakelig økte faren for at virket skulle sette seg fast.  På motsatt side av elveløpet er det bygd en skjerm av tuktet naturstein mot en bergskråning.  Nedenfor golvinga går elvevannet kvitskummende.
    Photo: Johannesen, Johs. / Anno Norsk skogmuseum

"Mælfallet 17/4 - 52. En del stokker i gulvet revet bort."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to