• Vinterbilde fra Rivtjerndammen i Tylldalen i Tynset kommune.  Dammen later til å være murt av en lokal skifrig bergart, tilsynelatende med bindemiddel (sement). Det later til å være et brudd på konstruksjonen ved djupålen i vassdraget.  I bakgrunnen et fjellandskap med glissen furuskog ispedd småbjørk. 

Tre dager etter at dette fotografiet ble tatt avviklet Nordre Tysla fellesfløtingsforening møte på meierisalen i Tylldalen. I møtereferatet er gjenoppbygging av Rivdammen omtalt slik:

«Man besluttet å opføre Rivdammen helt for fløterkassens regning. Skulde det vise sig at elektrisitetsverket får bruk for dammen i reguleringsøiemed, blir herfor å betale en avgift. Arbeidet med dammens gjenopførelse igangsettes til sommeren, og de nødvendige materialer anskaffes og fremkjøres i vinter. De nermere detaljer for arbeidets utførelse blir å avgjøre når sne og isforholdene tillater nærmere undersøkelser.»

Etter dette har det tydeligvis oppstått diskusjon om dammens beliggenhet var ideell, for den 3. september møttes skogeierne i Tylldalen på garden Engen for å drøfte saken på nytt:

«Til behandling forelå spørsmålet om Rivdammens gjenopførelse samt åens indmeldelse i Ø. Glommens Fellesfløtningsforening. Med hensyn til opførelsen av Rivdammen blir dette å utsette til senere behandling når nærmere undersøkelse er foretatt for eventuel flytning av dammen. 

Der fremlas et tilbud fra Ola Mikkelsen om å opføre ny dam for en prois av kr. 5 500,- under forutsetning av at muren ikke overstiger 200 kbm. For hver kbm. over 200 forlanges kr. 25,- i tillegg.» 

Etter dette gikk det ei drøy uke før det ble avviklet nytt møte, som gjorde følgende vedtak:

«Til behandling forelå det på møtet den 3. september utsatte spørsmål om Rivdammens gjenopførelse. Av fløtningsinspektøren var foretat undersøkelse for eventuel flytning av dammen. Da det viste sig at flytning overslagsvis vil falde betydelig dyrere end reparasjon av den gamle dam, enedes man om å velge dette sidste og altså gjenopføre det nedfaldne parti av den gamle dam på grundlag av den av fløtningsinspektøren utarbeidede plan.

Det overlotes til den i møte den 14. mars d.a. valgte byggekomité å ordne med arbeidets igangsættelse og utførelse. Fløtningsinspektøren vil bistå med tilsyn i den utstrekning forholdene tillater.»
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Rivtjernsdammen 11/3-1919"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to