• Fløtingstømmer, levert i flakvelter på isen på Storsjøen i Rendalen vinteren 1928.  Flakveltene besto av barket tømmer som var lagt parallelt i "floer" på tvers av underliggende strøstokker.  Mange foretrakk denne tilleggingsmåten fordi den gjorde tømmeret lett tilgjengelig for måling og merking, og fordi den ofte gav høvelig tørk for tømmeret som lå i floene.  Når underlaget var en isdekt innsjø, som her, kunne man imidlertid risikere at det oppsto kjøving, slik at stokkene etter hvert fraus ned i isen og ble vasstrukne og fuktige i forkant av fløtingssesongen.  Dette vanskeliggjorde i så fall måling og merking, og kunne føre til at en del av tømmeret sank på sin veg nedover vassdraget når fløtinga tok til.
    Photo: Thurmann, Brede Ellef / Anno Norsk skogmuseum

Fløtingstømmer, levert i flakvelter på isen på Storsjøen i Rendalen vinteren 1928. Flakveltene besto av barket tømmer som var lagt parallelt i "floer" på tvers av underliggende st...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to