• Bilde av Storsjøen i Ytre Rendalen med åser og fjell i bakgrunnen. Fotografiet er antakelig tatt fra nordenden av denne forholdsvis store innsjøen, som er 36 kilometer lang, opptil 2, 5 kilometer bred og har et flatehinnhold på drøyt 50 kvadratkilometer. Sjøen er omgitt av åser og fjell med til dels bratte skrenter ned mot strendene, noe som er årsak til at det er skog, ikke garder med dyrket mark som dominerer terrenget her. Det bratte terrenget fortsetter også under strandlinja. Det ble tidlig foretatt undersøkelser med lodd som indikerte at det var djup på opp mot 300 meter i denne innsjøen. I og med at vannspeilet ligger drøyt 250 meter over havet, betyr dette at de største djupene ligger unnder havnivå. Denne sjøens lengde og djubde innebar utfordringer for tømmertransporten fra de skogrike bygdene ovenfor i førindustriell tid. Djubden innebar at det var imulig å bruke spillflåter med anker, trosse og gangspill til å trekke tømmeret, slik det var vanlig i mange andre innsjøer. I stedet måtte man satse på at nordenvinden og «råka» - en strøm som går rundt i sjøen, skulle få tømmerbommene til å drive fra Åkregrenda i nord til Løsset i sør, hvor Storsjøen har sitt utløp i elva Rena. Vekslende vindretninger kunne imidlertid skape problemer, slik at tømmeret fraus inne om vinteren. Dette innebar kvalitetstap og økt søkketømmerandel, noe kjøperne straffet ved å redusere prisene betydelig. I 1860-åra gikk dampfartøyet «Renen» som passasjer- og lastebåte - til dels også som tømmersleper - på Storsjøen. Da jernbanen kom gjennom Østerdalen i 1870-åra var det ikke lenger passasjergrunnlag for å ha en slik båt på Storsjøen. I 1912 satte imidlertid Christiania Tømmerdirektion en slepebåt - «DS Storsjø» - inn i fløtinga på denne sjøen, noe som effektiviserte fløtinga her betraktelig. 1984 var siste fløtingssesong på denne innsjøen. Storsjøen - og ikke minst den ovenforliggende Åkrestrømmen - har hatt et rikt fiske.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Bilde av Storsjøen i Ytre Rendalen med åser og fjell i bakgrunnen. Fotografiet er antakelig tatt fra nordenden av denne forholdsvis store innsjøen, som er 36 kilometer lang, oppti...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to