• Detalj fra døra mellom stuerommet og sovekammerset i «Austmostua» eller «Østmostua» på Glomdalsmuseet i Elverum. Denne bygningen er egentlig fra Mogrenda på Vestsida i Hoff i Solør, men den ble demontert og gjenreist på museet i 1919. Dette er en detalj ei fyllingsdør med to såkalte speil. Døra har to hengsler. Disse hengslene later til å være tappet gjennom det ene rammetreet, men hvert hengsle har også to S-formete endefliker, som er naglet fast til dørspeilene. Det er en detalj fra disse endeflikene vi ser på dette fotografiet. Vi vet ikke sikkert om denne døra og dørhengslene har fulgt bygningen fra dens tidligste år i Solør, men stilmessig sett harmonerer den godt med bygningskonstruksjonene. 

Austmobygningen (jfr. SJF-F. 007668) er en 10, 7 meter lang og 9 meter bred laftet svalgangsbygning med torvtekket saltak. Første etasje har såkalt akershusisk grunnplan med inngang til et stuerom med dører videre til to mindre rom, et kjøkken og et kammers i den andre enden av bygningen (til venstre på dette bildet). Annen etasje er delt i to rom, som har separate dører mot svalgangen. Den bæres av dreide stolper. Oppgangen til annen etasje skjer via ei trapp med repos i den ene enden av svalgangen. Ved denne trappa er bygningen delvis borkledd. I motsatt ende av svalgangen i annen etasje er det også en bordvegg, antakelig fordi det var et kott der. Museumsmennene Håvard Skirbekk og Hilmar Stigum konstaterte at huset ikke hadde vært slik som det framstår på museet bestandig. Skirbekk bad dendrokronologipioneren Sigurd Aandstad om å datere tømmeret. Han kom til at veggstokkene i første etasje var hogd i 1730. I annen etasje har laftinga et annet preg. Både Skirbekk og Stigum var derfor enige om at dette var ei akershusisk stue som var blitt påbygd en etasje, og som i forbindelse med påbygginga hadde fått en svalgang som forbandt de to etasjene og gardstunet. Stigum anslo at dette kunne ha skjedd omkring 1800, mens Skirbekk etter studier av skiftemateriale kom til at ombygginga til toetasjes svalgangsbygning måtte ha skjedd omkring 1780. 

I 1782 foregikk det en dølgsmålsfødsel på Velstu Austmo, muligens i denne bygningen. Fotografiet er tatt som illustrasjonsforslag til en artikkel som tar utgangspunkt i denne saken, se fanen «Historikk».
  Photo: Løken, Bård / Norsk skogmuseum

Detalj fra døra mellom stuerommet og sovekammerset i «Austmostua» eller «Østmostua» på Glomdalsmuseet i Elverum. Denne bygningen er egentlig fra Mogrenda på Ve

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to