• Kolmile (kullmile) på Austmarka i Kongsvinger kommune i Hedmark. Mila framstår som en jorddekt rund haug på ei åpen slette, omgitt av skog der furu var dominerende treslag.  Slike kolbotner skulle plasseres på flat mark med «fast» jord, altså finpartiklete masser, hvor det ble begrenset innsig av oksygen fra undersida.  Under den jorddekte haugen på bildet hadde kolbrennerne først reist en kraftig, loddrett midtstokk støttet av tre-fire skråstrevere.  På denne stokken var det også inntappet et par pinner, som markerte hvor tennkanalen skulle være.  Deretter ble mileveden – topper fra tømmertrær og tynningsvirke – reist tett i tett i ring omkring midtstokken og tennkanalen med toppene svakt innoverskrånende, slik at materialoppstillinga kunne sies å ha form som ei kjegle med avkappet topp (spiss).  Når all veden var på plass ble mila dekket med bar, fortrinnsvis granbar, og deretter ble den dekt med et cirka 20 centimeter tjukt jordlag, gjerne med kolstubb fra tidligere brenninger på den samme kolbotnen.  For å få jorddekket til å ligge jevnt også oppover de bratte sidene på mila brukte kolbrennerne såkalte «stubbehyller» – T-formete støtter som i dette tilfellet var lagd ved å tappe forholdsvis slanke rajer inn i noe grovere kabber.  Deretter ble mila antent ved å føre brennende ved ned i den nevnte tennkanalen.  I startfasen fikk varmen næring fra oksygenholdig luft via trekkåpninger i jord- og bardekket langs milefoten.  Når kolbrennerne kunne konstatere at det brant friskt inne i mila ble åpningene gradvis tettet, og prosessen fortsatte som en overvåket ulmebrann under bar- og jorddekket.  Gassdannelser inne i mila kunne forårsake små eksplosjoner som kunne forårsake revner i miledekket, som måtte tettes, ellers ville mileveden brenne opp i stedet for å tørrdestilleres.  Da dette fotografiet ble tatt var milebrenninga åpenbart i gang, for det sivet røyk ut gjennom dekket.  Dette var ei forholdsvis lita mile. Kullmile. Mile. Kolmile.
    Photo: Barth, Agnar Johannes / Norsk skogmuseum

Kolmile (kullmile) på Austmarka i Kongsvinger kommune i Hedmark. Mila framstår som en jorddekt rund haug på ei åpen slette, omgitt av skog der furu var dominere

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to