• Sålinja for pottebrettplanter ved skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes i Hedmark. Denne produksjonsenheten ble montert i 1984, om lag fire år før dette fotografiet ble tatt. Leverandøren var firmaet BCC i Falkenberg i Sverige. På ei trerampe til høyre i rommet står Kai Arne Bjørneseth med plastsekker som inneholder torv og perlitt, som skulle blandes til vekstsubstrat. Når det gjaldt torv foretrakk fagmiljøet på Sønsterud produkter fra en produsent i den svenske kommunen Närke, som stakk torva og lufttørket den på friland og malte den. Perlitt var grus av en lys vulkansk bergart som ble malt inn i torva for å gjøre vekstsubstratet porøst og luftig. Den nevnte blandinga ble ført inn over et plastbrett med 95 forsenkninger i en maskin, som her styres av Ann Kristin Morønning (i kvit T-skjorte). Neste ledd på sålinja var såmaskinen, som la frø i de nevnte pottehullene. Denne prosessen overvåkes her av Solbjørg Bru. I den siste maskinen på sålinja ble det strødd et lag av perlitt på pottebrettene, et sjikt som skulle forebygge for rask uttørking i spireskiktet i den påfølgende dyrkingsprosessen. Da dette fotografiet ble tatt sto Liv Bonsak ved perlittstrøeren og tok ut de ferdige brettene, som så skulle til veksthus for spiring. Etter at dette fotografiet ble tatt investerte Sønsterud planteskole i nok en såmaskin til denne linja. Hensikten var at man da kunne sikre seg mot konsekvensen av frø med dårlig spireprosent ved å legge to frø i hver forsenkning i pottebrettene. Ved hjelp av to såmaskiner kunne dette gjøres uten at det forsinket prosessen nevneverdig. På denne sålinja gikk det i 1 300 brett med plass for 95 pluggplanter om dagen. Her tilrettela man med andre ord for produksjon av 123 500 planter i løpet av en dag. De dårligste av disse plantene, om lag en tredel, ble imidlertid sortert vekk mot slutten av produksjonsprosessen i planteskolen, før distribusjonen til kundene startet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Sålinja for pottebrettplanter ved skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes i Hedmark. Denne produksjonsenheten ble montert i 1984, om lag fire år før dette fotografiet ble tatt. Lev...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to