• Podet grunnstamme fotografert i skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes, som i 1980-åra leverte slike «podinger» til skogfrøplantasjen som var under etablering på Sanderud i Stange.  Fotografiet viser toppen av en fireårig granstamme, der toppskuddet er kuttet med et skrått snitt og erstattet av en påknyttet podekvist fra et elitetre.  Vi ser at også sideskuddene under toppskuddet på grunnstammen er kuttet, antakelig for å hindre at podekvisten ble utkonkurrert som topp for treet.  Påføring av podevoks, som skulle forsegle podestedet, gjensto da dette fotografiet ble tatt. 

Podekvistene ble levert av Norsk institutt for skogforskning, der det fantes en avdeling som arbeidet med planteforedling.  Medarbeidere derfra oppsøkte elitetrær i relevante distrikter og høydelag.  Podekvistene ble hentet fra toppene av disse trærne.  Ved å pode slike skudd på grunnstammer sikret man seg at «podingen» bar videre det genetiske materialet fra det nevnte elitetreet.  Når mange slike podinger fra trær med ønskete egenskaper (rettvokste, høye stammer, fin kvistsetting med gode greinvinkler osv. ) ble plassert sammen i en frøplantasje mente man å få kongler med frø som hadde gode genetiske egenskaper, og dermed bedre muligheter for å skape framtidig kvalitetsskog.  Denne strategien har vist seg å gi gode resultater.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Podet grunnstamme fotografert i skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes, som i 1980-åra leverte slike «podinger» til skogfrøplantasjen som var under etablering på Sanderud i Stange. ...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to