• Johan C. Løken (1944-2017), fotografert i Norsk Skogmuseums arboret iført rød pologenser og grå Østerdalslue.  Fotografiet ble tatt med tanke på Hans Løvmos bokprosjekt med arbeidstittelen "Klassikere fra dalene i øst". 

Johan C. Løken ble født i Elverum i 1944, som sønn av gårdbruker Asbjørn Løken (1898–1963) og husmor Tora Eig (1897–1977). Han tok artium i 1964 og var elev ved jordbrukslinjen og skogbrukslinjen ved Jønsberg landbruksskole i henholdsvis 1965 og 1966. Deretter utdannet han seg til forstkandidat ved Norges landbrukshøgskole, hvor han avla avsluttende eksamen i 1969. Løken avtjente verneplikt ved Systemgruppen ved Forsvarets forskningsinstitutt i 1970. 
 
Ettersom faren døde tidlig, overtok Johan C. Løken eiendommen Hvarstad gård i Heradsbygd i Elverum alt som 20-åring, i 1964.  Han har gjennom hele sitt voksne liv vært politisk engasjert i partiet Høyre.  Løken representerte dette partiet i kommunestyre og fylkesting fra 1970-årene, og var stortingsrepresentant i perioden 1981-1993.  Fra denne posisjonen ble han landbruksminister i Kåre Willochs regjering fra 1981 til 1983.  I 2007 gjorde han comeback i kommunepolitikken i hjemkommunen etter å ha blitt kumulert av velgerne fra en lav plass på valglistene.  Johan C. Løken har ellers vært aktiv i næringslivet, blant annet gjennom konsulentoppdrag for Norges Industriforbund, Norges landbrukshøgskole, Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd og Norges Rederiforbund. Fra 1994 har han dessuten drevet konsulentvirksomhet i Johan C. AS. 
 
Løken har innehatt et utall styreverv i organisasjoner, offentlige institusjoner og privat næringsliv. Han var formann i rådet for Distriktenes Utbyggingsfond 1978–1981, styreformann i Elverum Elektrisitetsverk 1979–1981, styreleder i stiftelsen Norsk Hestesenter 1994–2009, styreformann i Brødrene Sundt Verktøimaskinfabrik AS fra 1994, styreformann i Dimensions AS fra 1996, styreformann i Elverumslig AS 1996–2002, styreformann i Johan C. AS fra 1998, styreformann i forsikringsselskapet Skogbrand 1998–2003, styreleder i Dimensions Agri Technology AS (DAT) fra 1999, styreleder i Graminor AS fra 2001, styreleder i Forsvarets forskningsinstitutt fra 2004, styreleder i Stiftelsen BIOINN fra 2006 samt styreleder i Det norske Skogselskap fra 2008.  Løken er også styreleder i stiftelsen Norsk Skogmuseum.
    Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum

Johan C. Løken (1944-2017), fotografert i Norsk Skogmuseums arboret iført rød pologenser og grå Østerdalslue. Fotografiet ble tatt med tanke på Hans Løvmos bokprosjekt med arbeids...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to