• Rammestyrt traktor med markberedningsaggregat, fotografert skrått bakfra under arbeid i Sormerudskogen (vest for Hellebekkoia) lengst sør i Elverum kommune. Fotografiet er tatt skrått bakfra, mot to skråttstilte, roterende hjul med ti ståltenner langs ytterkantene. Når maskinen kjøres roterer hjulene, slik at tennene river opp markvegetasjonen og kaster til side noe av det tynne humussjiktet, som her er bevokst med lav, lyng og (i de fuktigere partiene) litt gras. I bakgrunnen ser vi ei flate der stormen «Dagmar» i 2011 (halvannet år før fotografiet ble tatt) feide over ende mesteparten av furuskogen. Skogforvalteren har fått ryddet vekk det vindfelte tømmeret, og de få furuene vinden ikke ødela har fått stå som frøtrær. Frø fra disse trærne vil antakelig falle i de stripene med mineraljord som maskinen etterlater seg. Skogforvalteren tør imidlertid ikke satse på naturlig frøfall aleine. Her mates det derfor ut en del furufrø fra slanger som er montert på baksida av de roterende aggregathjulene. 

Mer om driftsopplegget denne markberedningen var en del av finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum
 • Rammestyrt traktor med markberedningsaggregat, fotografert skrått bakfra under arbeid i Sormerudskogen (vest for Hellebekkoia) lengst sør i Elverum kommune. Fotografiet er tatt skrått bakfra, mot to skråttstilte, roterende hjul med ti ståltenner langs ytterkantene. Når maskinen kjøres roterer hjulene, slik at tennene river opp markvegetasjonen og kaster til side noe av det tynne humussjiktet, som her er bevokst med lav, lyng og (i de fuktigere partiene) litt gras. I bakgrunnen ser vi ei flate der stormen «Dagmar» i 2011 (halvannet år før fotografiet ble tatt) feide over ende mesteparten av furuskogen. Skogforvalteren har fått ryddet vekk det vindfelte tømmeret, og de få furuene vinden ikke ødela har fått stå som frøtrær. Frø fra disse trærne vil antakelig falle i de stripene med mineraljord som maskinen etterlater seg. Skogforvalteren tør imidlertid ikke satse på naturlig frøfall aleine. Her mates det derfor ut en del furufrø fra slanger som er montert på baksida av de roterende aggregathjulene. 

Mer om driftsopplegget denne markberedningen var en del av finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum

Rammestyrt traktor med markberedningsaggregat, fotografert skrått bakfra under arbeid i Sormerudskogen (vest for Hellebekkoia) lengst sør i Elverum kommune. Fotografiet er tatt sk...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to