• Ryddet, stormskadd areal i den vestre delen av Sormerudskogen, lengst sør i Elverum kommune. Bildet er tatt på en bakkekam øst for vegen som går sørover parallelt med Glomma, og som har avkjøring fra Solørvegen 2-300 meter nord for innkjøringa til Mastvelta. Vi ser et forholdsvis glissent furubestand ispedd en del smågran. I forgrunnen en stubbe etter ei rotvelte omgitt av en del tørrkvist. Fotografiet er tatt i begynnelsen av juni 2013, om lag halvannet år etter at stormen feide over ende om lag 15 000 kubikkmeter med tømmerskog på denne eiendommen. I mellomtida var tømmeret ryddet fra de stormrammede flatene, og arealet var dermed klargjort for foryngelse. På de største flatene (ikke her hvor dette bildet er tatt) skulle dette skje ved hjelp av en svensk «donare», en diger rammestyrt traktor med stjerneformete grabbhjul som skulle lage rifter i markdekket og så furufrø i mineraljorda som ble blottlagt bak maskinen. Da dette fotografiet ble tatt kunne man se oppslag av små furu- og granplanter etter frøfall fra omkringstående skog, men for å få en tilfredsstillende bestokning satses det altså på markberedning og såing av furu, til en viss grad også på planting av gran i luftig forband. Mer informasjon om driften av Sormerudskogen finnes under fanen «Andre opplysninger». 

Stormen Dagmar herjet Sør-Norge i jula 2011. Uværet, som i kyststrøkene ble kategorisert som orkan, gjorde betydelige skader, særlig i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, men også i innlandet, der den enkelte steder feide over ende mye skog. Dette skjedde blant annet i Sormerudskogen lengst sør i Elverum, der dette fotografiet er tatt.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Ryddet, stormskadd areal i den vestre delen av Sormerudskogen, lengst sør i Elverum kommune. Bildet er tatt på en bakkekam øst for vegen som går sørover parallelt med Glomma, og so...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to