• Fra informasjonstavle ved Rautunnelen i Raua, den nedre delen av et vassdrag på østsida av Tinnsjøen i Telemark (på grensa mellom Notodden og Tinn kommune). Teksten inngår i en kultursti der Raudammen ved utløpet av Reisjåvatn og den nedenforliggende tømmertunnelen ved Raufossen er tema. Dette fotografiet viser andre del av et todelt oppslag om Rautunnelen, med følgende tekst:

2. Jernrenne med fundament av jern og betong, bygd i den same traséen som den tidlegare tømmerrenna. Kostnadsoverslaget var kr. 47 000. 

3. Tunnel, kledd med betong i sider og botn, samt renne i mur og betong ved inntak og utløp. Inn- og utløpsrenna frå tunnelen skulle følgja same trasé som den gamle tømmerrenna. Kostnadsoverslaget var kr. 35 000. 

Det var ikkje berre kostnaden som var avgjerande da det tilslutt vart bestemt å flgje alternativ 3, men også fordi ein byggjemåte i stein og betong ville vera mest solid og bety minst vedlikehaldsutgifter. 

Tunnelen er 60 m. lang, tverrsnittet 2, 20 X 2, 20 m. og fallet 1:1, 9 (ca. 26 %). Etter ei vellykka prøveslepping av tømmer i den råsprengte tunnelen, vart det bestemt å sløyfe den relativt dyre betongutforinga i sidene og i botnen av tunnelen. Heile kostnaden av tunnelprosjektet kom derfor på kr. 23 515, d. v. s. kr. 11 485 mindre enn budsjettert. 

Renna på nedsida av tunnelen er 31 m. Denne renna var meir arbeidskrevjande og dyrare å byggje enn inntaksrenna. Det var store rullesteinar i botnen i ei lengde av ca. 20 m., medan det var fast fjell på dei neste 11 m. Begge sidene av renna er laga i tørrmur, og botnen er betong over eit kultag. 

Arbeidet med Rautunnelen starta i februar 1926. I mai 1929 gikk tømmeret gjennom tunnelen. »

Teksten er en videreføring av den som kan leses på SJF-F. 005356

Dette tekstoppslaget er fotografert som supplerende informasjon til fotografier som ble tatt var Rautunnelen, jfr. SJF-F. 005351 - SJF-F. 005354, SJF-F. 005358 - SJF-F. 0053568 og SJF-F. 005420 - SJF-F. 005422.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra informasjonstavle ved Rautunnelen i Raua, den nedre delen av et vassdrag på østsida av Tinnsjøen i Telemark (på grensa mellom Notodden og Tinn kommune). Teksten inngår i en ku...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to