• Fra tømmeropptaksplassen ved Kåsa, på vestsida av vassdraget mellom Strengen og Hogga, øverst i Bandak-Norsjø-kanalen (Nome kommune i Telemark). Fotografen har stått på opptaksplassen og tatt bilde av Straumen i nordvestlig retning (motstrøms). Her brytes vannflata av en del oppstikkende pælestubber («duc d’alber» som det heter i fløtingslitteraturen, «røttærær» ble de kalt i Skiensvassdraget). Disse pælekonstruksjonene av furuvirke var drevet ned i elvebotnen ved hjelp av en rambukk og skudd sammen i toppen, slik at de ble langt kraftigere enn enkeltpæler. Lenge ble disse røtterne brukt til fortøying av tømmerslep som slepebåten Axel hadde trukket over Vestvatna (Bandak, Kviteseidvatnet og Flåvatn). Her ble slepene delt opp i høvelige enheter – med rolig vannføring cirka 30 «klubber» (bunter) – som ble seilt videre nedover elva mot Hogga. Dette var arbeid for to mann. Like nedenfor det stedet der fotografiet er tatt – mellom elva og den gamle bygdevegen – var det oppspent en kabel som var mer enn en kilometer lang, og som hadde endepunkt like ovenfor Hogga. Karene festet tau med trinse i enden til den kabelen, og forankret et tau i hver ende av det slepet de skulle bringe ned til sluseanlegget. Ved flomvannføring hendte det at de måtte justere tauene under vegs. Framføringa av tømmer på denne måten gikk meget langsomt. I 1970-åra begynte Axel å gå helt ned til Hogga med tømmerslepene, også den med trinsetau i bakenden av slepet. I slutten av dette tiåret ble kanalen stengt, i første omgang for å få gjort nødvendig vedlikehold på sluseportene og å få bygd ny kraftverksdam ved Hogga [den gamle ble ansett for å være usikker], men stenginga innledet også en lang diskusjon om modernisering av sluseanleggene. Bruken var nemlig meget mannskapskrevende, og det ble vanskeligere og vanskeligere og kostbarere og kostbarere å mobilisere 30 mann til denne virksomheten. For å sikre videre framdrift av tømmeret i det som i utgangspunktet skulle være en midlertidig stengingsperiode ble det bygd en opptaksplass her ved Kåsa (1979). Tømmeret ble tatt på land ved hjelp av kranene på tømmerbilene og kjørt videre nedover til Skien på landevegen. Bruken av Bandakkanalen til tømmerfløting kom aldri i gang igjen. Opptaksplassen ble følgelig brukt fram til det ble slutt på tømmerfløtinga i denne delen av vassdraget. Røtterne på bildet ble brukt til forankring av tømmer også i denne perioden, men de ble ikke reparert og fornyet, så de siste åra hadde man også en del forankringspunkter inne på land. I bakgrunnen et gardsbruk på nordsida av vassdraget. Dette er eiendommen Solli.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra tømmeropptaksplassen ved Kåsa, på vestsida av vassdraget mellom Strengen og Hogga, øverst i Bandak-Norsjø-kanalen (Nome kommune i Telemark). Fotografen har stått på opptakspla...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to