• Den tidligere utislagsplassen for tømmer ved Aslaksborg i Sauherad i Telemark. Fotografiet er tatt fra en bergskrent i sørenden av plassen. I samband med Sundsbarmutbygginga ble det i 1970 planert en stor, oval plass på Aslaksborg, hvor lastebiler kunne levere tømmerlass for buntfløting over Norsjø og ned til Skien. Målet var at det fortsatt skulle være mulig å fløte tømmer fra kraftverkets nedslagsfelt på i den delen av vassdraget som ikke var berørt av utbygginga. Kraftutbyggerne bekostet både plassen og adkomstvegen. Ved Aslaksborg ble det på det meste levert 60-70 lass tømmer i døgnet. Også mye av transporten ble betalt av kraftselskapet, som gjennom magasinering av vann og bygging av nye hinder i vassdraget hadde gjort det umulig å fortsette fløtinga. Det ble også levert tømmer fra andre områder hit, uten transportstøtte. Skogeierne i Sundsbarmkraftverkets nedslagsfelt og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening nøt godt av en god transportstøtteordning for tømmer fram til årsskiftet 2001-2002. Etter dette ble det kjørt lite tømmer til Aslaksborg. De siste tømmerlassene ble levert til denne plassen i 2004, da det bare ble levert drøyt 3 000 kubikkmeter her i en periode da lastetrucken ved utislagsplassen på Nesøya ved Notodden var til reparasjon. Dette fotografiet ble tatt åtte år seinere. Det viser hvordan plassen har begynt å gro til med oreskog etter at plassen at trafikken her opphørte. I bakgrunnen skimtes Årnesbukta naturreservat.  Her lå i sin tid Gvarvlensa, hvor fløtingstømmer fra Bøvassdraget i mange år ble samlet og «klubbet» for sleping over Norsjø mot Skien.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Den tidligere utislagsplassen for tømmer ved Aslaksborg i Sauherad i Telemark. Fotografiet er tatt fra en bergskrent i sørenden av plassen. I samband med Sundsbarmutbygginga ble d...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to