• Tinnfossen i Tinnåa i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt var det «Hiterdal» [Heddal] kommune). Fotografiet er tatt 25. juni 1907 i motstrøms retning fra et bergparti på østsida av vassdraget, like nedenfor fossen. Vi ser hvordan en bergnabb («Midtskjæret») delte fossen i to løp. Ovenfor det vestre fallet (til venstre i dette bildet) hadde Tinfos Papirfabrik sitt vanninntak. Det østre løpet brukte Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening som tømmerløp for sine fløtingsaktiviteter. Vinteren 1906-07 foretok Tinfos Papirfabrik store sprengingsarbeider med sikte på å utvide bedriftens vanninntak for å kunne øke strømproduksjonen. Som ledd i dette arbeidet ble det også støpt en ny betongdam like ovenfor fossestupet i det vestre løpet, som erstatning for en lavere provisorisk tredam fabrikken hadde fått bygd noe høyere oppe et par tiår tidligere. Mye av sprengingssteinen fra anleggsarbeidet fikk fabrikken tippet i fossen. Da fløtinga tok til i midten av mai oppdaget man et nytt fenomen, en kraftig strømvirvel like nedenfor de to fossefallene. Denne virvelen ble raskt døpt «Tinnfoss-sveiva». Den kunne ifølge øyenvitner trekke til seg opptil 100 tylfter tømmer, som ble drevet rundt og rundt. Fellesfløtningsforeningens folk konstaterte omfattende skader på tømmeret. Mange stokker brakk, andre sprakk fra rotenden og et par meter oppover og svært mange fikk yteveden vekkslitt, noe som ble forklart med den medfarten virket fikk i Tinnfoss-sveiva og ved møtet med bruddsteinen på elvebotnen. Dette førte til at fløtinga ble avbutt i begynnelsen av juni, etter drøyt to ukers aktivitet, og først gjenopptatt ved høyere vannføring to uker seinere. Det førte også til en langvarig rettstvist mellom Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og Tinnfos Papirfabrik. Fellesfløtningsforeningen krevde at papirfabrikken skulle tilbakeføre vassdraget slik at det igjen ble slik Tinnfoss-sveiva oppsto og krevde på vegne av tømmerkjøperne erstatning for skader på tømmeret. Flom i elva førte til at kraften i Tinnfoss-sveiva avtok allerede i løpet av 1907-sesongen, så dette kravet ble ikke sentralt i de videre rettsforhandlingene. Det ble derimot kravet om erstatning for skader på tømmeret, et krav skjønnsretten gav Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening medhold i. Dette fotografiet er ett av få som ble tatt under «første brøtningstur» (periode) og dermed ett av få som viser Tinnfoss-sveiva med mye tømmer.
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Norsk skogmuseum

Tinnfossen i Tinnåa i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt var det «Hiterdal» [Heddal] kommune). Fotografiet er tatt 25. juni 1907 i mots

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to