• «Tømmermoser», buntet tømmer i flytende reservoar, antakelig langs stredene på Heddalsvatnet i Telemark. Fotografiet viser hvordan tømmeret ble bundet sammen ved hjelp av stålvaiere og lagt sammen i slep, som skulle hentes av dampbåtene til Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og bukseres over Heddalsvatnet, gjennom Sauerelva og øver Norsjø til Løveid og det kanaliserte vassdraget ned mot Skien. Vi skimter flytende tømmermoser også høyere oppe langs stranda ved neset midt i bildet, og ute på vatnet til venstre i bildeflata. Landskapet til høyre i forgrunnen er bergrikt og bratt med en del furutrær og mindre buskvegetasjon. Vi skimter også et enetasjes hus og en del telegrafstolper som tyder på at det gikk en veg langs sjøen her. Fotografiet ble tatt 8. juli 1907, «Kl. 5 1/4 Em. », altså klokka 17. 15. Det er blant de 30 opptakene Tinfos Papirfabrik leverte som bevismateriale i forbindelse med en tvist med Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening i 1907. Striden hadde sitt opphav i «Tinnfoss-sveiva», en kraftig strømvirvel som hadde oppstått etter at papirfabrikken foregående vinter hadde bygd ny dam, økt kapasiteten på sitt vanninntak og tippet stein fra anleggsarbeidet i vassdraget under Tinnfossen. For advokaten til papirfabrikken var det et poeng å vise, at skader på fløtingsvirket kunne ha oppstått andre steder i vassdraget, og å skape et inntrykk av at skadene på tømmeret slett ikke var så store som Fløtningsforeningens talsmenn hevdet. Dette fotografiet, med stort sett uskadd tømmer i Heddalsvatnet, ble antakelig brukt som dokumentasjon på at påstandene om at en stor del – mellom en tredel og halvparten av stokkene – ble ødelagt i Tinnfoss-sveiva hadde vært overtdreven, og at erstatningskravet overfor fabrikken følgelig var urimelig. Mer om konflikten mellom Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og Tinfos Papirfabrik i rubrikken «Andre opplysninger».
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

«Tømmermoser», buntet tømmer i flytende reservoar, antakelig langs stredene på Heddalsvatnet i Telemark. Fotografiet viser hvordan tømmeret ble bundet sammen ved hjelp av stålvaie...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to