• Elvelandskap ved Tinnåa i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt het kommunen «Hiterdal» [Heddal]). Fotografiet er tatt 3. juli 1907 «Kl. 2 ¼ Em. », altså klokka 14. 15. I forgrunnen ser vi ujevne bergflater der det var blitt liggende igjen en del fløtingstømmer, antakelig fordi vannstanden hadde sunket noe siden den var på sitt høyeste. Flere av stokkene hadde knekte endeflater, noe som vitner om at de hadde fått hard medfart i vassdraget ovenfor. Tll høyre i bildet ser vi et forholdsvis stilleflytende elveparti, der det også hadde blitt liggende igjen en del tømmer langs elvebreddene. Bak en del steinblokker og bergrygger mot vassdraget i forgrunnen ser vi ei slak li med et beitelandskap, med gras- og buskvekster som dominerende vegetasjonselementer. Noe høyere oppe skimter vi husene på et bar gardsbruk. Dette fotografiet er blant de 30 opptakene Tinfos Papirfabrik leverte som bevismateriale i forbindelse med en tvist med Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening i 1907. Striden hadde sitt opphav i «Tinnfoss-sveiva», en strømvirvel som hadde oppstått etter at papirfabrikken foregående vinter hadde bygd ny dam, økt kapasiteten på sitt vanninntak og tippet stein fra anleggsarbeidet i vassdraget under Tinnfossen. For advokaten til papirfabrikken var det et poeng å vise, at skader på fløtingsvirket kunne ha oppstått andre steder i vassdraget, som her. De knekte tømmerstokkene i forgrunnen, på et fotografi som var tatt ovenfor «Tinnfoss-sveiva» ble antakelig brukt i denne argumentasjonen. Mer om konflikten mellom Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening og Tinfos Papirfabrik i rubrikken «Andre opplysninger».
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

«OVENFOR TINFOS 3-7-07 Kl. 2 1/4 Em.»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to