• Den såkalte «Tinnfoss-sveiva» i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt var det «Hiterdal» [Heddal] kommune). Tinnfoss-sveiva var en kraftig strømvirvel som oppsto i 1907, og som preget denne fløtingssesongen. Dette fotografiet er tatt fra bergplatået på den østre elvebredden, ned mot en kvitskummende elva, der en betydelig mengde tømmer roterte rundt og rundt i strømvirvelen, der vann fra østre og vestre fosseløp møttes. Bakgrunnen for at dette fenomenet oppsto og konsekvensene det fikk var det delte meninger om. Administrasjonen og generalforsamlinga i Skiensvassdragets Fellesfløtningensforening pekte på arbeider Tinfos Papirfabrik hadde fått utført foregående vinter. Fabrikken hadde sitt vanninntak ovenfor det vestre fosseløpet. Der hadde det et par tiår vært en provisorisk tredam, som ble revet og erstattet av en betongdam nærmere fossestupet. Samtidig ble det vekksprengt bortimot 3 000 kubikkmeter med fjell for å utvide vanninntaket. Mye av massen fra denne sprenginga ble tippet i fossen. Representantene for Fellesfløtningsforeningen mente at dette var årsakene til at Tinnfoss-sveiva oppsto. Også når det gjaldt effekten av sveiva var meningene delte. Fløtingsinteressene hevdet at strømvirvelen og steinmassene under fossen bidro til omfattende tømmerbrekkasjer, sprekkdannelser i rotendene på tømmerstokkene og omfattende slitasje på yteveden. Advokaten til Tinfos Papirfabrik framholdt at omfanget av skadene var sterkt overdrevet, og at mange av skadene hadde oppstått på andre steder i vassdraget. Fløtinga i Tinnåa i 1907 foregikk i to perioder, fra 14—15. mai til 1. juni og fra 15. juni og framover. Grunnen til at aktiviteten opphørte i to uker var de omfattende skadene, og håpet om at dette problemet kunne reduseres om en seinere fikk større vannføring. Det viste seg at fløtinga gikk mye lettere og at skadeomfanget ble langt mer moderat under «2. brøtningstur», antakelig fordi kreftene i det vårstore vassdraget i mellomtida hadde «rensket» elveløpet. Dette er ett av svært få fotografier som ble tatt under «1. brøtningstur». Tinfos Papirfabrikk leverte en bildeserie som var tatt under 2. brøtningstur som bevismateriale til skjønnsretten som behandlet denne saken. Disse fotografiene gir et langt spakere inntrykk av kreftene i Tinnfoss-sveiva.
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

Den såkalte «Tinnfoss-sveiva» i Notodden kommune i Telemark (da dette fotografiet ble tatt var det «Hiterdal» [Heddal] kommune). Tinnfoss-sveiva var en kraftig strømvirvel som opp...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to