• Fra elvegjelet som omgav den nedre delen av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 2. mai 1908.  Fotografiet er antakelig tatt fra platået Tinnfos Papirfabrik disponerte på vestsida av vassdraget mot den bratte bergskrenten på østsida, der det åpenbart var tippet et relativt stort volum av stein ned i elvegjelet.  Tinfos Papirfabrik la fram dette bildet og flere andre (SJF-F. 004384 - SJF-F. 004416) fra samme del av vassdraget som bevismateriale i en skjønnssak mellom fabrikken og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforforening.  Saken ble ført i Nedre Telemark sorenskriveri i perioden 1907-11, deretter som ankesak i Bergen overrett fram til 1914 og til slutt i Høyesteretts kommisjon for skriftlige saker i 1916-17.  Tinfos Papirfabriks advokat brukte disse fotografiene for å vise at både jernbanen (Norsk Transportaktieselskab) og Fellesfløtingsforeningen – i likhet med papirfabrikken – hadde tippet sprengmasser fra anleggsarbeid i elveleiet.  I og med at fellesfløtingsforeningen hadde stevnet Tinfos-selskapet for inngrep de hadde gjort i vassdraget uten å konsultere andre brukere av vannet og elveløpet, var det et poeng å vise at flommene «renset» vekk slike fyllmasser og førte dem mot Tinnesøytra ved utløpet i Heddalsvatnet.  Bildeserien omfattet også et annet opptak (SJF-F. 004387) som var gjort på samme sted i august 1908, altså etter flommen dette året.  På dette seinere opptaket er tippmassene fra dette bildet borte.  Mer informasjon om skjønnssaken fotografiet ble brukt som bevismateriale i finnes under rubrikken ”Andre opplysninger”.
    Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

Fra elvegjelet som omgav den nedre delen av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 2. mai 1908. Fotografiet er an...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to