• Fra nedre del av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 2. mai 1908. Elva renner gjennom et trangt gjel med bratte bergskrenter på begge sider. I forgrunnen til venstre ser vi tretrapper som Tinfos Papirfabrik hadde bygd fra platået på elvas vestside ned mot kraftverket selskapet hadde reist (1901, med kapasitetsutvidelse i 1907) nede i gjeldet, på vestsida. Fotografiet viser ellers et steinete elveleie med moderat vannføring, slik det brukte å være tidig på våren før tømmerfløtinga kunne settes i gang. Ved motsatt elvebredd (på østsida) litt ovenfor ser vi en del steinmasser som antakelig var tippet fra platået på denne sida av vassdraget. Tinfos Papirfabrik la fram dette bildet og flere andre (SJF-F. 004384 - SJF-F. 004416) fra samme del av vassdragets som bevismateriale i en skjønnssak mellom fabrikken og Skiensvassdragets Fellesfløtningsforforening. Saken ble ført i Nedre Telemark sorenskriveri i perioden 1907-11 og deretter som ankesak for Bergen overrett fram til 1914, og til slutt endte den i Høyesteretts kommisjon for skriftlige saker i 1916-17. Tinfos Papirfabriks advokat la fram disse fotografiene for å vise at både jernbanen (Norsk Transportaktieselskab) og Fellesfløtingsforeningen – i likhet med papirfabrikken – hadde tippet sprengmasser fra anleggsarbeid i elveleiet. Det er antakelig slike masser som ligger på østsida av elva, øverst på dette fotografiet. Et annet poeng her kan ha vært at de kraftige flommene rensket elveløpet for slike fyllmasser, noe som framgår et annet opptak (SJF-F. 004385) som var gjort på samme sted drøyt tre måneder seinere, altså etter at 1908-flommen var over. Mer informasjon om skjønnssaken fotografiet ble brukt som bevismateriale i finnes under rubrikken ”Andre opplysninger”.
  Photo: Wangberg, Johan [Konstantin] / Anno Norsk skogmuseum

Fra nedre del av Tinnåa i Notodden (da fotografiet ble tatt i «Hiterdal» eller Heddal) kommune i Telemark, slik det så ut 2. mai 1908. Elva renner gjennom et trangt gjel med bratt...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to