Dette fotografiet er skannet fra en kopi som er opplimt på ei fiberplate. Kopien er antakelig en reproduksjon, lagd av Norsk Skogbruksmuseums fotograf. Liming av fotografier på fiberplater på denne måten var vanlig behandling av utstillingsfotografier i 1970- og 80-åra. På baksida av plata er det opplimt to brev som åpenbart er eldre enn denne kopien av fotografiet. Det første av dem lyder slik:

«O. Bull Aakrann

Elverum, 21. august 1950.

Jeg ber om å få forære dette bilde til Hedmark Fylkesskogselskap som veggpryd på Deres kontor. På mine skogsfærder mellem Pyreneene og Nordishavet har jeg ikke sett vakrere skogparti. Det er fra St. Blasien, Schwarzwald. Mannen i midten er oberförster Paravicini, t. v. assistent Fath, t. h. undertegnede. Fotograf prof. Barth.

For øvrig henvises til Tidsskrift for Skogbruk 1907, s. 212 og 213.

Ærbødigst

O. Bull Aakrann»

Det andre brevet lyder slik:

«Bildets historie

Da jeg skrev de nevnte artikler var det på anmodning av skoginspektør Thv. Kiær, som da var medredaktør i T. f. S. Han hadde latt bildet forstørre og forærte mig det. Jeg tillot mig å tyde det som takk for artikkelen.

OBA»

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to