• Flytfotografi av skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes i Hedmark. Fotografiet er tatt fra fly mot et flatt sandjordslandskap med nokså rektangulære åkerflater og en del spredte bygninger. De bygningene som er mest framtredende i dette bildet tilhørte planteskolen og inneholdt lagerrom, kontor, spiserom og andre funksjoner som var nødvendige på en slik arbeidsplass. Til venstre for de permanente bygningene, på åkerflatene der det ble dyrket barrotplanter i stor målestokk var det reist plastveksthus i to grupper, på hver sin side av en hekk. Sønsterud fikk slike veksthus midt på 1960-tallet. Det første plastveksthusene ble innkjøpt for å få et sikrere dyrkingsutbytte av frøslag det var knapphet på. På friland kunne en få 30 - 40 000 planter ut av en kilo frø, i veksthus kunne det bli mer enn 100 000. Samtidig gjorde veksthusene det mulig å redusere produksjonsprosessen med ett år, ved at frøplantene ble stående en sesong i slike veksthus før de ble ompriklet på friland, der de sto i to år før de var leveringsklare. Der hele produksjonsforløpet foregikk i friluft var det vanlig med to sesonger i såseng før omplanting, og to påfølgende år i priklesenger. Plastveksthusene ble også brukt i forsøk med nye plantemetoder. Sønsterud planteskole eksperimenterte alt fra midtren av 1960-åra med såkalte torvbandplanter, en finsk idé for produksjon av dekkrotplanter. Frøplantene var dyrket fram på friland på vanlig måte, men etter opptak ble de priklet inn i plastfolierte torvband, som fikk stå i plastveksthus av denne typen i påvente av at de skulle bli salgsklare. Seinere ble slike veksthus også brukt i produksjonen av pluggpanter i plastbrett, en metode som etter hvert fortrengte torvbandmetoden. Bakenfor planteskolen skimter vi et sletteland, Smørbølsmoen, med vanlig landbruksproduksjon, og i det fjerne ser vi vannspeilet på Gjesåssjøen. Motivet er fra et innlånt postkort som er tilbakelevert eieren. Baksida er ikke skannet, og vi vet følgelig ikke om den hadde tekstinformasjon om kortets opphavsmann eller poststempel som kunne antydet når kortet var i omløp, men det er nærliggende å anta at kortet kan være fra andre halvdel av 1960-åra eller første halvdel av 1970-åra.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Flytfotografi av skogplanteskolen på Sønsterud i Åsnes i Hedmark. Fotografiet er tatt fra fly mot et flatt sandjordslandskap med nokså rektangulære åkerflater og en del spredte by...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to