• Osfallet i elva Søndre Osa i Åmot kommune i Hedmark. Dette er et svart-hvitt-fotografi som er publisert som postkort. Bildet er tatt fra en posisjon ved elvas søndre bredd, et stykke nedenfor fallet. Vi skimter imidlertid kvitskummende vann over den nedre avsatsen i fossen og vassrøyken fra den brattere, øvre delen av fallet. På den nordre bredden (til venstre i bildeflata) ser vi to bygninger. Den nederste er antakelig kraftstasjonen som skulle forsyne Rena Kartonfabrikk med strøm og gi husholdningene i de nærmeste omgivelsene elektrisk lys. Osfallet ligger i den nedre delen av Søndre Osa. Opprinnelig hadde denne fossen et naturlig fall på drøyt 25 meter, men dette fotografiet er åpenbart tatt etter at kraftutbygginga hadde satt sitt preg på elvenaturen. Om dette bildet viser det første anlegget fra 1915, som ble ødelagt av flommen allerede året etter, eller det neste, som ble reist i 1917, er foreløpig noe usikkert.
  Photo: Helgesen, Gunnar / Norsk skogmuseum
  (Copyright)

"Osfaldet"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to