• I-registrert lastebil med en diger, rektangulær tank av klinkete jernplater på lasteplanet fylles med vann fra en brannhydrant. En mann med mørk dress og ”sjåførlue” (lue med blank skygge) sto med hendene på krana øverst på hydranten. Fra avløpet var det ført en lerretsslange opp i beholderen, der en kar med dongeribukse, lys skjorte med korte armer og sixpencelue så til at vannet rant som det skulle. Bakerst og nederst på vanntanken skimtes ei kran og en slange, som antakelig skulle brukes når vannet skulle tappes av igjen. Tanken var bardunert til sidekarmene på lasteplanet ved hjelp av tau. Bakenfor skimtes en trebygning, et våningshus i en etasje med liggende panel og krysspostvinduer. Mellom bygningen og vegen, der bilen og brannhydranten befant seg, var det et kvitmalt stakittgjerde. Vannet som ble tappet i tanken på lastebilen skulle kjøres til skogplanteskolen på Rore ved Grimstad i Aust-Agder. Denne planteskolen var plassert på en lokalitet med sandholdig jord, noe som skapte problemer i tørkesomrer. Dette gav seg utslag i svært store svingninger i årsproduksjonen av planter. Planteskolepersonalet forsøkte å redusere omfanget av tørkeskadene ved å tilføre vann fra eksterne vannkilder. De forsøkte også å gjøre jorda mer motstandsdyktig mot tørke ved å tilføre mer humusholdig masse, uten at dette monnet noe særlig. I 1940 vedtok styret i Aust-Agder skogselskap å avvikle planteskolen på Rore, nettopp på grunn av de hyppige tørkeskadene. Siste planteopptak her ble gjort i 1943.

Den samme lastebilen finnes ogs på fotografiet SJF-F.003775.
  Photo: Sætrang, Håkon / Anno Norsk skogmuseum

"Vatn vart køyrt til planteskulen med lastebil (2 m3 vatn i vendinga)."

4 comments

 • Som kommentert på annet bilde av samme bil tatt rett bakfra, er nok dette I-7248, ikke F-. Formen på førerhuset tilsier at den trolig er fra siste halvdel av 30-tallet.

 • Dette er I-7248, en Chevrolet lastebil, samme som er avbildet på SJF.003774

 • jeg mener samme som på SJF.003775

 • jeg mener samme som på SJF.003775

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to