• Garden Håberget i østre del av Elverum, fotografert i juni 2011. Fotografiet er tatt fra en posisjon sørøst for gardstunet. Sentralt i tunet ser vi våningshuset, en toetasjes laftet bygning med saltak. Dette huset skal være bygd for Martinus Henriksen Håberget, som overtok eiendommen etter faren sin i 1854. I tillegg til å være bolig for familien som eide den daværende jord- og skogeiendommen Håberget, tjente den også som skolehus for den lille elevflokken som på andre halvdel av 1800-tallet soknet til Håberget skolekrets. Til venstre for våningshuset ser vi en enetasjes laftebygning med bølgeblikktekket saltak. Denne bygningen skal ha tjent som grisehus. Ytterst ved venstre bildekant skimter vi også lett av taket på garasjen, som egentlig består av den øvre delen av det gamle stabburet på garden. I den høyre delen av bildeflata ser vi uthuskomplekset, med en fjøslåve (til venstre) og en stallåve (til høyre), som er bygd inntil hverandre, gavl mot gavl. Nåværende eier har panelt stallåvens yttervegg på den sida som her vender mot fotografen, ettersom den begynte å bli værslitt. Ved fjøslåvens søndre gavl er det oppført et enetasjes tilbygg i bordkledd bindingsverk, og foran dette igjen ser vi en laftet utedo med saltak, et nybygg med tradisjonell form og materialbruk. Nåværende eier bruker fjøslåven som verksted og trevet i stallåven som utstillingslokale (sommerstid).
  Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum

Garden Håberget i østre del av Elverum, fotografert i juni 2011. Fotografiet er tatt fra en posisjon sørøst for gardstunet. Sentralt i tunet ser vi våningshuset, en toetasjes laf...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to