• Garden Håberget i østre del av Elverum, fotografert i juni 2011. Fotografiet er tatt fra en posisjon sør for gardstunet, litt vest for gardsvegen, som er ei sidegrein av vegen mellom Søre Osen og Gravberget. Den mest iøynefallende bygningen i tunet er våningshuset, en toetasjes laftet bygning med saltak. Dette huset skal det være Martinus Henriksen Håberget, som overtok eiendommen etter faren sin i 1854, som har bygd. I tillegg til å være bolig for familien som eide den daværende jord- og skogeiendommen Håberget, tjente den også som skolehus for den lille elevflokken som på andre halvdel av 1800-tallet soknet til Håberget skolekrets. Bak våningshuset, litt til venstre, skimter vi den såkalte gammelstua, ei noe mindre, upanelt laftet stue. Til høyre for våningshuset ser vi stabburet. Dette kjøpte de nåværende eierne av garden av en kjenning, og fikk det gjenreist i Håberget. Noe nærmere fotografen og noe lengre til høyre i bildeflata ser vi garasjen, som ble lagd av den øvre delen av stabburet som hørte Håberget til. De nederste og dårligste omfarene ble tatt vekk, og den øvre delen av bygningen ble gjensreist på en støpt mur. Samtidig ble det skåret en diger portåpning i gavlveggen. Bak garasjen ser vi ei lang, bølgeblikktekt takflate. Dette er en stallåve (til venstre) og en fjøslåve, som er bygd inntil hverandre, gavl mot gavl. Også stall- og fjøslåven later, etter tømmerbehandlinga og størrelsen å dømme, til å være bygd da garden var noenlunde intakt, før Martinus Håberget ble slått konkurs i 1884.
  Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum

Garden Håberget i østre del av Elverum, fotografert i juni 2011. Fotografiet er tatt fra en posisjon sør for gardstunet, litt vest for gardsvegen, som er ei sidegrein av vegen mel...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to