• Detaljbilde fra den rekonstruerte oppgangssaga ved den nederste dammen i Gjersjøelva, som danner grenselinje mellom Oslo og Oppegård kommuner.  Fotografiet er tatt mot sagramma på et tidspunkt da det bare var cirka ti centimeter igjen før skåret nådde det bakre anleggspunktet for sagstokken, ”bakdyna” eller "bakbenken".  Bildet viser også hvordan stokken var forankret i dette anlegget ved hjelp av to kryssende jernkroker som var slått inn i endeveden.  Gjennom sagramma skimter vi også noe av matingshjulet, et trehjul med kraftige tretapper (”knaster”) på den ene sida og et sirkeltformet, takket jernbeslag på den andre.  Mot dette takkete beslaget lå det an to trestenger, matearmen og palen, som for øvrig var koplet til hverandre ved hjelp av en kjettingstubb (ikke synlig på dette fotografiet).  Disse stagene sørget for at hjulakslingen roterte langsomt, og runde den var det lagt en kjetting, som dro sagbenken (sagvogna) langsomt mot bladet.  Kjettingen og den nevnte akslingen skimtes i golvåpningen under stokken og sagramma.
    Photo: Bækkelund, Bjørn / Anno Norsk skogmuseum

Detaljbilde fra den rekonstruerte oppgangssaga ved den nederste dammen i Gjersjøelva, som danner grenselinje mellom Oslo og Oppegård kommuner. Fotografiet er tatt mot sagramma på ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to