• Den tyskproduserte Petkus-maskinen som brukes til å rense frø ved Skogfrøverket på Hamar. Renseprosessen begynner i den enden av maskinen vi ikke kan se på dette fotografiet. Der tømmes avvinget, men urenset frø i en skuff eller beholder. Derfra drysses det – stimulert av rystelser i maskinen – ned på et underliggende finmasket nett, hvor de minste ureinhetene faller ned i en metalldunk med et kvadratisk, traktformet toppstykke. Denne dunken står rett og slett på golvet. Fra det finmaskete nettet under frøbeholderen triller frøet ned på ei svakt skråstilt såldplate med perforerte hull. Denne plata er utskiftbar. Ved rensing av granfrø brukes vanligvis plater der hullene har en diameter på 3, 0 eller 3, 25 millimeter. Maskinen får såldet til å skakes. I tillegg til mekanikken som forårsaker skakinga er maskinen også utstyrt med to hammerledd med endehjul, som slås mot såldet, og dermed setter frøet i bevegelse. Det faller etter hvert gjennom hullene i den nevnte stålplata, mens større og lettere partikler blir ”skummet” vekk. På undersida sitter et mer finmasket undersåld, som bare skal slippe gjennom de minste ureinhetene. Også her rystes frøet innover i maskinen, mot en tverrende der det ledes over i en cirka halvannen meter lang trommel med diameter på cirka en halv meter. Innvendig har trommelen ei overflate med tettsittende, skålformete forsenkninger, som frøet legger seg i. Når trommelen roteres løftes det så opp, men hastigheten er såpass moderat at idet skålene i trommelveggen blir stående opp-ned, faller frøet ut og ned i ei stålrenne som går sentralt i trommelen. Renna skråner svakt mot munningen av trommelen, og den settes i en rystebevegelse av ei lang stålfjær på undersida av trommelstativet. På denne måten drysses ferdigrenset frø ut av maskinen og ned i et digert aluminiumskar som er plassert under enden av frørenna. Ureinheter som hadde blitt med frøet gjennom maskinens hoveddel og inn i den nevnte trommelen, samles opp i en slags mansjett ytterst på trommelen. Derfra kastes det ned på et stålbrett over utløpsrenna. En del vekksortert materiale samles også opp i sekker på ei av hovedmaskinens langsider. Da dette fotografiet ble tatt sjekket operatøren Frode Murud avløpene for det vekksorterte materialet. På golvet foran maskinen står to aluminiumsbeholdere under maskinens utløpsrenne. Litt lengre til venstre på den samme golvflata står det ei plastkanne og ei trakt. Kanna skulle brukes som lufttett beholder når frøet ble lagt på fryselager.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Den tyskproduserte Petkus-maskinen som brukes til å rense frø ved Skogfrøverket på Hamar. Renseprosessen begynner i den enden av maskinen vi ikke kan se på dette fotografiet. Der...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to