• Klengstua i Målselv i Troms, fotografert i 1980. Klengrommet var laftet, men det ytre bygningsskallet (som vi ser på dette fotografiet) later til å være utført i bordkledd bindingsverk.  Huset har en etasje, men et forholdsvis høyt, spissgavlet røste, som gav muligheter for et konglelager på loftet. Bildet er tatt mot en langvegg med et vindu og to dører (den ene av dem dobbelt), en vegg som antakelig var å betrakte som ”fronten” eller ”hovedfasaden” huset. Ved den ene gavlenden (til venstre i bildet) er det tilbygd et skur med pulttak. På den andre gavlen skimter vi et lite takutbygg ved mønet, der det var ei talje som ble brukt til å heise konglesekker opp mot den nevnte loftsdøra. Takene var tekket med bølgeblikk. Da dette fotografiet ble tatt, var anlegget preget av et begynnende forfall, etter at skogfrøproduksjonen ved dette anlegget hadde opphørt. Eierne hadde åpenbart forsøkt å beskytte bygningen og interiøret mot hærverk ved å stenge vinduet på langsida med ei utvendig nettinggrind. Også vegetasjonen omkring anlegget, den næringsfattige grasvollen med enkelte buskvekster foran bygningen og skogen bakenfor, bærer preg av at produksjonen ved anlegget hadde opphørt da bildet ble tatt.
  Photo: Fossum, Tore / Anno Norsk skogmuseum

"Klengstua i Moen i Målselv"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to