• Trygve Løvseth fikk tillatelse fra grunneier til å felle noen fine bjørketrær for å ta never. Fordelen med å felle trærne er at nevra kan tas fra hele treet. Nevra på felte trær må tas like etter at bjørka er felt. Det er også mulig å ta never uten å felle treet, men da må man passe på ikke å skade underbarken. Det dannes et nytt, tynt neverlag hvert eneste år. Er nevra for tykk kan den deles. Kvaliteten på nevra er avhengig etter hva slags mark bjørka vokser på. Bjørk i granskog gir den beste og seigeste nevra. Bjørk på myr får sprøere og brunere never avhengig av jordsmonnet på stedet. Nevra tas i mai og juni når sevja går om våren. Det er også mulig å ta never om vinteren. Vinternever skal være ekstra sterk. Bildet viser Trygve Løvseth når han tar flaknever. Bildet er tatt den 19. 06. 2010. 
Fotografiet inngår i en serie med nummer SJF-F. 003071-SJF-F. 003328.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Trygve Løvseth fikk tillatelse fra grunneier til å felle noen fine bjørketrær for å ta never. Fordelen med å felle trærne er at nevra kan tas fra hele treet. Nevra på felte trær må...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to