• Tabell som antyder kostnader og produktivitet ved sprøyting av skogplantefelt med tåkesprøyte. Tabellen er utført med røde kolonner som viser kostnader og lilla (fiolette) kolonner som viser arbeidsprestasjoner. Den består av tre søylepar. Til venstre ser vi at organisering med en mann som betjente tåkesprøyta aleine, riktignok med en viss assistanse fra en annen mann som bar vann til blanding av sprøytevæske, gav forholdsvis høye mannskapskostnader og i forhold til hvor mye som ble sprøytet. I midten ser vi hvordan produktiviteten kunne øke ved å la to mann betjene sprøyta, mens kolonnene til høyre viser at arbeidsprestasjonene kunne økes kraftig ved å la tre menn samarbeide om å betjene to tåkesprøyter. 
 
I tekstheftet til denne bildeserien om «Bekjempelse av lauvkratt og ugras» (1963) har fagkonsulentene Kåre Lund Høie og Arne Lindseth skrevet følgende om dette motivet:

«16. Omkostninger. 
Diagrammet bygger på erfaringsmateriale. Størst interesse har forholdet mellom søylene. De illustrerer at arbeidsordningen ved lauvsprøyting er av meget stor betydning. 2 mann pr. tåkesprøyte synes å være det gunstigste både hva økonomi og kapasitet pr. sprøyte angår. Ved helikoptersprøyting vil kostnadene ligge noe lavere, men forutsetningen er da store arealenheter. Manuell rydding koster noe mer enn sprøyting. En har ikke foretatt noe direkte sammenlikning her, men erfaringstall tyder på at ved en-gangs behandling er disse merkostnadene 20-30 %. Men i de tilfelle vi må rydde flere ganger på et felt blir denne forskjellen atskillig større, antagelig ca. det dobbelte av sprøytekostnadene. Dette skyldes i første rekke at sprøytingen har varigere virkning enn manuell rydding.»
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

«Omkostninger»

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to