• Skogplanteskolen på Ritland i Suldal i Rogaland.  Fotografiet viser driftsbygningen ved planteskolen, et forholdsvis langt, lavt enetasjes hus i bordkledd bindingsverk med slakt saltak.  I organisasjonens årsmelding heter det at "I planteskulen er ført opp ei brakke med kontorrom, spiserom og rom for reiskap, for pakking m. m. ".  Eksteriøret og materialbruken minner mistenkelig om "tyskerbrakkene", som det ble oppført mange av under 2. verdenskrig, like før Ritland planteskole ble etablert.  Foran den brakkeliknende bygningen er det rektangulære, drøyt meterbrede plantesenger med mellomliggende gangveger, som blant annet ble brukt i forbindelse med luking.  Til høyre i bildet ligger det en langstrakt jordvoll uten overflatevegetasjon.  Bak og over planteskolen ruver et berg med spredt furuskog. Fotografiet skal ifølge en blyantinnskrift på baksida av den bevarte kopien være tatt i august 1950.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

Skogplanteskolen på Ritland i Suldal i Rogaland. Fotografiet viser driftsbygningen ved planteskolen, et forholdsvis langt, lavt enetasjes hus i bordkledd bindingsverk med slakt sa...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to