• Utsikt over Skien havn (den innerste delen av Skienselva) mot Klosterøya og fabrikkanlegget til treforedlingsbedriften Union Co, antakelig i 1930-åra. Fotografiet er tatt fra høydedraget på den østre sida av vassdraget (bydelen Bratsberg, Kapitelberget), med ei kai og et par hustak ved nedre bildekant. I havnebassenget trekker en slepebåt en lekter i motstrøms retning. Til høyre i bildet ser vi brua mellom byen og Klosterøya med underliggende vannfall (Damfoss). På Klosterøya ligger diverse industribebyggelse med noe varierende byggestil og alder. Bakenfor ser vi Hjellevannet med boligbebyggelse på østsida og et slettelandskap med åkrer på vestsida. I bakgrunnen skogkledde høydedrag. 

Union Bruk ble etablert som treforedlingsselskap i 1873. Bedriften fikk snart papirmaskin, og begynte også å produsere avispapir. Fabrikken ble rammet av brann i 1881, men anlegget ble gjenoppbygd som et mer moderne tresliperi. En sulfittcellulose sto ferdig i 1887. Tidlig i 1890-åra kjøpte selskapet Skotfos Bruk, som da var en av Europas største papirfabrikker, og som hadde en betydelig egenproduksjon av tremasse. Omkring 1900 var Skotfos en betydelig større bedrift enn Union. I åra som fulgte kjøpte Union Co nær sagt alle andre trefordelingsbedrifter i Skiens-regionen, og også bedrifter ved Numedalslågen og Drammensvassdraget. Også en liten fabrikk i Glommavassdraget (Klevfos i Løten) ble en del av konsernet. Oppkjøpene sikret konsernet råstoff fra stadig større skogområder. Mellomkrigstida ble vanskelig på grunn av vanskelige konjunkturer, og Union ble hardt rammet etter mislykte satsinger i Russland og i Brasil. I 1930-åra ble det gjort forsøk på å modernisere virksomheten ut av krisa, noe som utløste ny krise under 2. verdenskrig. Etter krigen investerte nye eiere friskt, og konsentrerte stadig mer av virksomheten til Skien. I 1970-åra var Union en av de mest moderne treforedlingsbedriftene i verden, men produksjonen gikk likevel med underskudd. For å møte de røde tallene ble datterbedriftene etter hvert avviklet. I midten av 1980-åra ble Union delvis oppkjøpt av Norske Skog og Follum fabrikker, og fra 1999 ble selskapet en del av Norske Skog-konsernet. Dette utløste kraftige rasjonaliseringstiltak. I 2005 besluttet konsernledelsen at fabrikken, som lå nokså inneklemt i Skien med begrenset lagringskapasitet for råstoff, skulle nedlegges. Saken utløste kraftige protester blant ansatte og politikere, som mente at virksomheten økonomisk sett var liv laga. Norske Skog sto på sitt, og mente at nedleggelsen var viktig for å øke konkurransekraften til de øvrige fabrikkene konsernet hadde i Norge. Med Union ble også tømmerfløtinga i Skiensvassdraget avviklet. Ådalsbruk.
  Photo: Norsk skogmuseum
  (Copyright)

"Skien"

1 comment

 • Utsikt mot innerst i Skienselva

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to