• Industrianlegg ved jernbanespor.  I forgrunnen til venstre ser vi et kvitt, toetasjes hus med saltak.  Inntil den ene av dette husets gavlvegger (på høyre side) er det et lite tilbygd skur med pulttak.  Foran bygningens langvegg er det bygd et stillas som bærer seks sylindriske beholdere.  Fram mot det nevnte huset går det ei gangbru (fra høyre), tilsynelatende over et noe myrete terreng.  Bak jernbanetraseen, sentralt i bildet, ser vi tre-fire bygniner med lyse fasader, og i tilknytning til to av disse er det høye skorsteinspipeer.  Helt til høyre, delvis skjult bak noen furukviser, ser vi et hjørne av en større murbygning med "industrielt" fasadepreg.  I bakgrunnen til venstre ei skogbevokst li hvor vi også ser et par gardstun med nedenforliggende åkerarealer.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

Industrianlegg ved jernbanespor. I forgrunnen til venstre ser vi et kvitt, toetasjes hus med saltak. Inntil den ene av dette husets gavlvegger (på høyre side) er det et lite tilb...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to