• Fra anlegget til Østerdalens Tredestillasjoner AS - ØTAS - på Vindheia, vest for Glomma i Elverum.  Fotografiet viser et skur, utført i bordkledd bindingsverk, med pulttak.  Skuret var umalt, og antakelig ganske nytt, da fotografiet ble tatt.  En stige står reist mot takskjegget ved bakveggen.  På marka ligger et tynt snølag.  I bakgrunnen står furuskogen forholdsvis tett.  I skogkanten skimter vi imidlertid også et par andre, mindre bygninger.  ØTAS produserte tjære og andre tørrdestillasjonsprodukter med tyrived som råstoff.  Vi har ingen informasjon om hvilke funksjoner den avbildete bygningen kan ha hatt i denne produksjonen.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

Fra anlegget til Østerdalens Tredestillasjoner AS - ØTAS - på Vindheia, vest for Glomma i Elverum. Fotografiet viser et skur, utført i bordkledd bindingsverk, med pulttak. Skuret...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to