• Skippergata 17 b, der Schwencke & Co's Eftf. hadde sitt forretningskontor. Gården er oppført i to etasjer og har pusset, umalt fasade. Bygningen hadde et forholdsvis bratt, krumsteinstekket saltak. Gavlveggen, som vi ser den øvre delen av, var utført i utmurt bindingsverk, noe hele gården sannsynligvis var, uten at dette utvetydig lot seg lese av fasaden mot Skippergata slik den så ut da dette fotografiet ble tatt. Opp til inngangsdøra til ekspedisjons- og kontorlokalene var det ei fire-fem trinns trapp. Foran denne trappa passerte et par frakkekledde fotgjengere på fortauet. På hver side av døra igjen var det høye, seksruters vinduer. I etasjen over var det fire fireruters vinduer. Til venstre for kontorinngangen var det en rundbuet åpning mot et portrom. Porten er stengt med ei kraftig tredør, med et mindre innfelt dørblad for personinngang. Foran denne døra står et par menn. Til venstre for portrommet sto et bordkledd skur på en høy mur. Til høyre for Skippergata 17b sto en fire etasjes teglsteinsgård av den typen det ble bygd så mange av de siste tiåra på 1800-tallet.
  Photo: Norsk skogmuseum

Skippergata 17 b, der Schwencke & Co's Eftf. hadde sitt forretningskontor. Gården er oppført i to etasjer og har pusset, umalt fasade. Bygningen hadde et forholdsvis bratt, krums...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to