• Fra bygginga av Østerdalens Tredestillasjoner AS på Vindheia, vest for Glomma ved Elverum våren 1916.  Fotografiet er tatt langs byggets midtakse, innvendig.  Håndverkerne har reist bærekonstruksjonene og takstolene, og den ene gavlveggen i bakgrunnen er delvis bordkledd.  Bygningens midtparti skal tydeligvis få to etasjes høyde og saltak, mens "sideskripene" vil få en etasjehøyde og pulttak som skrår i hver sin retning.  I forgrunnen arbeider to karer ved et par sandhauger, muligens støpesand.  Dette industrianlegget skulle etter hvert få to slike bygninger, en med fire og en med fem retorter.
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

Fra bygginga av Østerdalens Tredestillasjoner AS på Vindheia, vest for Glomma ved Elverum våren 1916. Fotografiet er tatt langs byggets midtakse, innvendig. Håndverkerne har reis...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to