• Fra Norsk Fløtingsforbunds ekskursjon ved Flisa-vassdraget 28. september 1954. Fotografiet er tatt på elvebakken mot elva, foran bussen som ble brukt under ekskursjonen. Her står sju menn, de fleste kledd i nikkersbukser og dressjakker. Dette er ekskursjonsdeltakere fra fellesfløtingsforeningene. Fra venstre ser vi: Sven Gjessing (den gang overinspektør i Glomma fellesfløtingsforening, seinere direktør i Drammensvassdragets fellesfløtingsforening), Oddvar Stenerud (fløtingsinspektør, seinere direktør i Glomma fellesfløtingsforening), Sverre Hollum (fløtingsinspektør i Glomma fellesfløtingsforenings 1. og 2. distrikt), bussjåfør som vi ikke har navn på, Asbjørn Hoel (administrerende direktør i Nidarå fellesfløtningsforening), Per Vestby (disponent i Stangeskovene, styreformann i Haldenvassdragets fløtningsforening) og Gudbrand G. Bækken (fløtingssjef i Steinkjer Fløtningsforening). 

Da disse fotografiet ble tatt hadde Flisavassdraget en femdel av Glommas fløtingskvantum, gjennomsnittlig 225 000 kubikkmeter i året. Av dette ble cirka 45 000 kubikkmeter fløtet far Halsjøen og tverrelvene i den øvre delen av vassdraget. Glomma fellesfløtingsforening hadde utført en rekke utbedrings- og forbyggingsarbeider i åra like etter krigen. Effekten av dette var at fløtinga kunne gjennomføres i løpet av en seksukersperiode, mens en hadde brukt dobbelt så lang tid 50 år tidligere. Dette var viktig, for Flisavassdraget var fattig på magasiner, og fløtingas effektivitet var derfor i betydelig grad avhengig av vårflommer med begrenset varighet. "Elveforbedringsarbeidene" gav i tillegg til forkortet fløtingssesong også en økonomisk gunstig tilleggseffekt, nemlig at det hadde vært mulig å redusere bemanninga fra 200-300 til 70-80 mann i perioden mellom 1900 og 1950. Flisavassdraget ble på 1950-tallet regnet som Glomma fellesfløtingsforenings best utbygde sidevassdrag.
  Photo: Folkestad, Martin / Anno Norsk skogmuseum

Fra Norsk Fløtingsforbunds ekskursjon ved Flisa-vassdraget 28. september 1954. Fotografiet er tatt på elvebakken mot elva, foran bussen som ble brukt under ekskursjonen. Her står ...

Tore Paulsen-Næss har hjulpet oss med å identifisere ekskursjonsdeltakerne.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to