• Fra den nordøstre bredden av det lille vassdraget Anda (uttales Ana) på Storsjøens østside i Ytre Rendalen.  Fotografiet er tatt øverst i Sagfallet, hvor Andrågardene hadde ei oppgangssag.  Høsten 1963 ble denne saga, i sterkt forfallen tilstand, demontert og flyttet til daværende Norsk Skogbruksmuseum i Elverum.  Saga lå ved åas sørvestre bredd.  Dette fotografiet viser en inngravning i terrenget på motsatt side av elva, hvor det er grunn til å tro at det har stått et kvernhus.  Rester av et laftet hjørne ble påvist i skyggepartiet som framstår som svart under granleggen øverst på bildet.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra den nordøstre bredden av det lille vassdraget Anda (uttales Ana) på Storsjøens østside i Ytre Rendalen. Fotografiet er tatt øverst i Sagfallet, hvor Andrågardene hadde ei oppg...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to