• Detaljbilde fra Sagfallet i det lille vassdraget Anda (uttales Ana) på Storsjøens østside i Ytre Rendalen.  Her renner elva bratt nedover gjennom et berglandskap før den 70-80 meter lavere når den nedenforliggende innsjøen like sør for bruket Andråstøa.  Øverst i dette fallet lå Andrå-gardenes oppgangssag.  Høsten 1963 ble denne saga, i sterkt forfallen tilstand, demontert og flyttet til det daværende Norsk Skogmuseum i Elverum. Fotografiet viser en detalj fra det trange skaret i åløpet der vassrenna til saga og underfallshjulet som drev anlegget var plassert.  På motsatt side av åløpet ser vi tre liggende, noe utraste tømmerstokker.  Det er rimelig å anta at disse kan ha inngått i en tømmerskjerm hvor også underfallshjulet som drev saga var opplagret.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Detaljbilde fra Sagfallet i det lille vassdraget Anda (uttales Ana) på Storsjøens østside i Ytre Rendalen. Her renner elva bratt nedover gjennom et berglandskap før den 70-80 mete...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to