• Meldal kirke i Sør-Trøndelag. Kirkebygningen er antakelig en laftekonstruksjon. Den er imidlertid kledd med en kvitmalt panel som skjuler bærekonstruksjonene. Vindusplasseringene tyder på at kirka har to normale etasjehøyder under rafthøyden. Hovedskipet er rektangulært og forholdsvis bredt, noe som innebærer at mønehøyden på det bratte saltaket er betydelig. Fremst på dette mønet kviler det et klokketårn med luker i alle himmelretninger. Kor- og sakristidelen av kirka er bygd i forlengelsen av hovedskipet, rett nok med noe smalere grunnplan og noe lavere mønehøyde. Både på den ene sida av hovedskipet og midt på endegavlen er det bygd inngangspartier i to etasjer. Fram til inngangen på den ene sida av gavltilbygget er det en gangveg. På kirkegarden rundt kirka er det gravstøtter, dels av hoggen stein, dels korsformete støpejernstøtter. Bak kirka ligger et forholdsvis bratt berg med en del skog, Storhaugen. Ifølge en innkopiert tekst nederst til venstre på bildeflata skal Meldal kirke (antakelig de eldste av flere byggetrinn) være fra 1650 (ikke 1657, årstallet som står påtrykt nederst på kortet - jfr. kommentar under fanen «Andre opplysninger»). Den avbildete kirka ble ødelagt av brann i 1981. Etter en langvarig debatt om hvordan den neste kirka skulle bygges, bestemte en seg for å bygge en kopi av den gamle, på samme tomt. Nye Meldal kirke sto ferdig i 1988.
  Photo: Berg, Karl August / Norsk Skogmuseum (Copyright)

"Nr. 142 Meldal kirke, bygd år 1657"

 • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to