• Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Fotografiet er tatt fra vannet innover mot begynnelsen ved innløpet til kanalen ("overkanalen") mot Løveid sluser. En del bebyggelse speiler seg i vannflata, bakenfor ligger skogkledde ås- eller bergrygger. Det gule huset til høyre i bildet tilhører driftsselskapet Telemarkskanalen. Det inneholder fire leiligheter. 

Slusene ved Løveid har tre kammer, som utlikner en høydeforskjell på ti meter mellom ovenforliggende og nedenforliggende vassdrag. Slusekamrene har begrenset kapasitet. De kunne maksimalt romme fem bunter tømmer i hver slusing. som er i ferd med å flyte fra ett slusekammer over i det neste. Større slep som kom over Norsjø ble derfor ankret opp i dette området og "splittet" i mindre enheter før slusing. 

Sluseanlegget ved Løveid ble bygd som en del av det som i sin tid ble kalt Norsjø-Skienskanalen. Anleggsarbeidene ved Løveid ble påbegynt i 1855 og innebar mye sprenging. Det tok drøyt fem år å bygge dette anlegget. Storflommen i 1860 forsinket arbeidet en del, og åpningen fant sted 1. mai 1861. 

Kanaliseringa med sluser representerte et betydelig framskritt i en folkerik region, der trelast var den betydeligste handelsartikkelen, og hvor tømmerfløtinga hadde vært komplisert og kostbar. Kanalen lettet også annen transport ned til Skien, der den bratte og tunge vegen over Geitryggen hadde vært et hinder. Spesielt betydningsfull ble kanalen for jern- og sagbruksindustrien ved Ulefoss. Skiensvassdragets fellesfløtningsforening var likevel kanalens viktigste brukere fram til papirfabrikken Union ble nedlagt i 2005. Fra da av opphørte fløtinga. Skiensvassdraget var for øvrig det siste vassdraget i Norge hvor det foregikk kommersiell tømmerfløting i stor stil.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Fra Løveid sluser i Skiensvassdraget. Fotografiet er tatt fra vannet innover mot begynnelsen ved innløpet til kanalen ("overkanalen") mot Løveid sluser. En del bebyggelse speiler...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to